saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Infermeria: Prerequisits

PER PODER APROVAR L'ASSIGNATURA... S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
18204301
18214301
18224301
Treball de Fi de Grau 12 S'han de tenir superats tots els crèdits corresponents a les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries del pla d'estudis 210
Menció: INFERMERIA EN SALUT MENTAL (Campus Catalunya)
18204211 Pràctiques d'Infermeria en Salut Mental 6 18204212

18204213
Drogodependències i altres addiccions
i
Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia
3

3
Menció: INFERMERIA INFANTIL (Campus Catalunya)
18204216 Pràctiques d'Infermeria Pediàtrica 6 18204217

18204218
La Infància i l'Adolescència a la Comunitat
i
La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada
3

3
Menció: INFERMERIA GERIÀTRICA (Campus de les Terres de l'Ebre)
18214222 Pràctiques d'Infermeria Geriàtrica 6 18214214

18214223
Malalts Terminals i Cures Pal·liatives
i
Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora
3

3
Menció: INFERMERIA SALUT COMUNITÀRIA (Campus de les Terres de l'Ebre)
18214219 Pràctiques d'Infermeria Comunitària 6 18214220

18214221
Salut, Gènere i Desigualtats Socials
i
Programes de Salut
3

3
Menció: INFERMERIA SALUT COMUNITÀRIA (Seu Baix Penedès) 
18224219  Pràctiques d'Infermeria Comunitària  6 18224220

18224221
Salut, Gènere i Desigualtats Socials
i
Programes de Salut
3

3