saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari d'Extinció 2n cicle d'Antropologia

 Calendari d'Extinció 2n cicle d'Antropologia

CURS 2013-14 CURS 2014-15 CURS 2015-16 Curs 2016-17
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit ---
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit

Observacions:

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el grau, el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
    En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 20% del preu del crèdit.