saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Història

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1993
Crèdits
Assignatures pla 2001
Crèdits
1r. cicle complert
150
1r. cicle complert
180 (observacions)
Prehistòria
12
Prehistòria Universal I
6
Prehistòria Universal II
6
Història Antiga
12
Història Antiga Universal I
6
Història Antiga Universal II
6
Història Medieval Universal
12
Història Medieval Universal I
6
Història Medieval Universal II
6
Història Medieval de la Corona d'Aragó
6
Història Medieval de la Corona d'Aragó
6
Història Moderna Universal
12
Història Moderna Universal I
6
Història Moderna Universal II
6
Història Moderna de la Corona d'Aragó
6
Història Moderna de la Corona d'Aragó
6
Història Contemporània Universal
12
Història Contemporània Universal I
6
Història Contemporània Universal II
6
Història Contemporània de Catalunya
6
Història Contemporània de Catalunya
6
Introducció a l'Arqueologia
9
Arqueologia
9
Anàlisi de l'Actualitat Mundial
12
Món Actual I
6
Món Actual II
6
Metodologia Històrica
12
Mètodes i Tècniques d'Investigació Històrica
9
Història d'Amèrica
12
Història d'Amèrica I
6
Història d'Amèrica II
6
Història e Historiografia
9
Tendències Historiogràfiques Actuals I
6
Tendències Historiogràfiques Actuals II
6
Història de l'Art Antic i Medieval
12
Art Clàssic
6
Art Medieval I o Art Medieval II
6
Història de l'Art Modern i Contemporani
12
Art del Renaixement o Art del Barroc
6
Art del Segle XIX o Art del Segle XX
6
Introducció a la Geografia
12
Geografia Humana I: Població
6
Geografia Humana II: Geografia Econòmica
6
Geografia de Catalunya
6
Geografia d'Espanya I
6
Geografia Humana i Regional d'Espanya
6
Geografia d'Espanya II
6
Ampliació de la Història Medieval d'Espanya
12
Història Medieval d'Espanya I
6
Història Medieval d'Espanya II
6
Ampliació de la Història Moderna d'Espanya
12
Història Moderna d'Espanya I
6
Història Moderna d'Espanya II
6
Ampliació de la Història Contemporània d'Espanya
12
Història Contemporània d'Espanya I
6
Història Contemporània d'Espanya II
6
Història de les Institucions en l'Edat Moderna
6
Institucions de l'Edat Moderna
6
Història Econòmica Moderna
6
Història Econòmica Universal Moderna
6
Història del Pensament Polític i Social Modern i Contemporani
6
Història del Pensament Polític i Social Modern i Contemporani
6
Els nacionalismes en l'Espanya Contemporània
6
Nació i Nacions en l'Espanya Contemporània
6
Economia per a Historiadors
6
Economia per a Historiadors
6
Història Contemporània dels Països Mediterranis
6
Història Contemporània dels Països Mediterranis
6
Arxivística
6
Introducció a l'Arxivística
6
Tecnologia Lítica
6
Tecnologia Lítica
6
Paleocologia Humana
6
Paleocologia Humana
6
Protohistòria de la Península Ibèrica
6
Protohistòria de la Península Ibèrica
6
Història de Grècia
6
Història de Grècia
6
Història de Roma
6
Història de Roma
6
Història de l'Esglèsia Medieval
6
Religiositat Medieval
6
Història de la Cultura Medieval
6
Història de la Cultura Medieval
6
Història Moderna de les Esglèsies Cristianes
6
Història Moderna de les Esglèsies Cristianes
6
Història de la Premsa en l'Edat Moderna
6
Història de la Premsa en l'Edat Moderna
6
Les Relacions Internacionals en l'Edat Moderna; els Orígens de la Idea d'Europa
6
Orígens de la Idea d'Europa
6
Història Social Moderna
6
Història Social Moderna: la Noblesa
6
Història Econòmica Moderna d'Espanya
6
Història Econòmica Moderna d'Espanya
6
Reacció i Revolució a l'Espanya Contemporània
6
Societat, Sociabilitat i Cultura
6
La Crisi dels anys 30
6
La Crisi dels Anys 30
6
Arqueologia de Roma
6
Arqueologia de Roma
6
Arquitectura Grega i Romana
6
Arquitectura Grega i Romana
6
Arquitectura i Urbanisme de les Ciutats Antigues
6
L'Urbanisme en l'Antiguitat I
6
Evolució i Teixit Urbà entre l'Antiguitat i l'Edat Media
6
L'Urbanisme en l'Antiguitat II
6
Construccions Públiques i Privades en la Hispània Romana
6
Arquitectura i Urbanisme de la Hispània Romana
6
Història dels Comportaments Familiars
6
Història de la Família
6
Paleografia i Diplomàtica
6
Història de l'Escritura i Documentació
6
Història de la Mediterrània a l'Edat Mitjana
6
La Mediterrània Medieval
6
La Societat Feudal en Occident
6
L'Europa Feudal
6
Treball d'Investigació
6
Treball d'Investigació
6
Art Clàssic
6
Art Clàssic
6
Art del Renaixement
6
Art del Renaixement
6
Art del segle XIX
6
Art del segle XIX
6
Art del segle XX
6
Art del segle XX
6
Art Barroc
6
Art Barroc
6
Paleografia i Diplomàtica
6
Història de l'Escriptura i Documentació
6
Arxivística
6
Introducció a l'Arxivística
6
Història Econòmica Moderna
6
Història Econòmica Universal Moderna
6
Processos Econòmics i Subdesenvolupament
6
Història de la Colonització i dels Processos Descolonitzadors
6
Art Romànic
6
Art Medieval I
6
Art Gòtic
6
Art Medieval II
6

Observacions

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  150 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  30 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

Curs 2001-02 Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ---- ---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---
4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Tutoria 4t. curs Examen 4t. curs Extingit

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.