saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història (2008): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204001 Llenguatges Artístics 6 Bàsica
12204004 Societat i Cultura en l'Antiguitat 6 Bàsica
12204005 Societat i Cultura en l'Edat Mitjana 6 Bàsica
Segon Quadrimestre  
12204002 Iconografia 6 Bàsica
12204009 Problemes de la Societat Actual 6* Bàsica
12204010 Antropologia Cultural Bàsica
12204011 Literatura i Societat Bàsica
12204012 Filosofia Moderna i Contemporània Bàsica

 * 6 crèdits opcionals a escollir entre les quatre assignatures

1r curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204003 Tècniques Artístiques i de la Construcció 6 Bàsica
12204007 Geografia: Territori i Societat I 6 Bàsica
Segon Quadrimestre
12204006 Societat i Cultura en l'Època Moderna 6 Bàsica
12204008 Geografia: Territori i Societat II 6 Bàsica
12204009 Problemes de la Societat Actual 6* Bàsica
12204010 Antropologia Cultural Bàsica
12204011 Literatura i Societat Bàsica
12204012 Filosofia Moderna i Contemporània Bàsica

* 6 crèdits opcionals a escollir entre les quatre assignatures

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204102 Evolució Humana i Cultura 6 Obligatòria
12204103 Societat i Cultura en la Contemporaneïtat 6 Obligatòria
12204104 Història Antiga 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12204101 Història del Cinèma i Altres Arts Audiovisuals 6 Obligatòria
12204112 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204105 Història Medieval 6 Obligatòria
12204111 Arqueologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12204106 Història Moderna 6 Obligatòria
12204107 Història Contemporània               6 Obligatòria
12204109 Història d'Amèrica 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204108 Prehistòria 6 Obligatòria
12204114 Metodologia Històrica 6 Obligatòria
12204116 Història Medieval de la Corona d'Aragó 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12204113 Arxivística 6 Obligatòria
12204117 Història Moderna de la Corona d'Aragó 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204201 Prehistòria de la Península Ibèrica 12* Optativa
12204203 Història Medieval d'Espanya Optativa
12204206 Història de les estructures Polítiques Optativa
12204208 Història d'Europa Optativa
12204501 Pràctiques Externes Optativa
Segon Quadrimestre
12204118 Història Contemporània de Catalunya 6 Obligatòria
12204202 Història Antiga de la Península Ibèrica 12** Optativa
12204204 Història Moderna d'Espanya Optativa
12204205 Història Contemporània d'Espanya Optativa
12204207 Anàlisi Crítica de les Fonts Històriques Optativa
12204501 Pràctiques Externes Optativa

 * 12 crèdits a escollir entre les 4 assignatures de 6 crèdits cada una, o les pràctiques externes de 12 crèdits

** 12 crèdits a escollir entre les 4 assignatures de 6 crèdits cada una, o les pràctiques externes de 12 crèdits

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12204115 Historiografia 6 Obligatòria
12204119 Museologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  3 assignatures optatives, corresponents a les intensificacions que s'ofereix als 3 itineraris    

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12204301 Treball de Fi de Grau 12 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12204110 Món Actual 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  2 assignatures optatives, corresponents a les intensificacions que s'ofereixen als 3 itineraris