saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Història de l'Art

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 36 24 0 0 0 60
2n 24 24 6 6 0 60
3r 12 24 18 6 0 60
Total 72 72 24 12 0 180
Segon cicle 4t 36 12 6 6 0 60
12 18 18 12 0 60
Total 48 30 24 18 0 120
Totals 120 102 48 30 0 300