saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

El perfil de les persones graduades en Relacions Laborals ha canviat en els últims anys i cada cop més assumeixen funcions relacionades amb la gestió dels recursos humans i la intermediació laboral, tant en el sector públic com en el privat. Per aquest motiu, es posa en marxa el nou Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, en què el pla d’estudis incorpora aquest nou vessant laboral. A més, s’hi afegeixen noves matèries relacionades amb les noves formes de treball, gig economy, la globalització i la responsabilitat social corporativa.

 • Places de primer curs: 65
 • Idiomes: català (60%) i castellà (40%)
 • Nota de tall 2024: 7,322

 

 

 • Aprenentatge pràctic que inclou pràctiques obligatòries (9 ECTS) i pràctiques optatives (12 ECTS).
 • Tens la possibilitat d’especialitzar-te amb una menció, entre les quals la menció dual amb què intensificaràs l’aprenentatge en un entorn laboral real.
 • Col·laboració de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: pràctiques externes, premi al millor treball de fi de grau i condicions especials de col·legiatura per als estudiants URV.
 • Col·laboració d’empreses de diversos sectors on faràs les pràctiques. Consulta les empreses i entitats que ofereixen pràctiques a la Facultat de Ciències Jurídiques.

L'estudiant d'aquest grau ha de ser una persona pràctica, decidida, crítica i participativa, amb curiositat per conèixer tot allò que afecta les persones en el món del treball i dels recursos humans i intervenir.

Es requereix una bona capacitat per combinar coneixements de diferents àmbits i saber sintetitzar-los, per fer anàlisis jurídiques laborals, per resoldre qüestions relacionades amb la gestió de recursos humans a les organitzacions i també per analitzar i interpretar dades estadístiques i resultats d'investigacions empíriques sobre el món del treball.

És important dominar les dues llengües oficials, català i espanyol, però és útil que tinguis un cert domini de l'anglès, ja que treballem en un entorn amb empreses multinacionals i alguns materials d'estudi i informes internacionals es publiquen en aquesta llengua.

La menció és una especialització del grau que s'aconsegueix superant un conjunt d'assignatures optatives dins del pla d’estudis.

Al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s’ofereixen quatre mencions:

Tres mencions de 32 ECTS (12 ECTS de pràctiques relacionades i cinc assignatures de 4 ECTS):

 • Menció en Assessorament Juridicolaboral

 • Menció en Gestió de Persones

 • Menció en Intermediació Laboral

I també la menció en Formació Dual, en què les empreses tenen un paper molt actiu i rellevant en la formació. Aquesta menció consta de 61 ECTS que inclouen tres estades de pràctiques obligatòries durant les quals podràs descobrir el funcionament diari de l’empresa alhora que desenvolupes competències necessàries en l’exercici professional.

Podràs formar part dels departaments recursos humans, gestió de persones i gestió del talent d’empreses privades i institucions públiques. També podràs treballar en empreses que presten serveis de gestió de recursos humans, d'ocupació o d'intermediació o bé exercir com a graduat o graduada social i consultor o consultora per compte propi.

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar en els àmbits següents:

 • Planificació, organització, gestió del treball i control de recursos humans.
 • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional: recerca de talent, recol·locació i inserció laboral.
 • Assessoria laboral.
 • Inspecció de treball.
 • Gestió d'immigració i estrangeria.
 • Prevenció de riscos laborals.

I exercir, entre d’altres, les activitats professionals següents:

 • Graduat o graduada social (tècnic o tècnica laboral): especialista jurídic en temes laborals, assessorament a empreses i treballadors, especialment en despatxos professionals, assessories jurídiques i laborals o gestories.
 • Tècnic o tècnica en selecció de personal: formació, contractació per competències.
 • Especialista en nòmines.
 • Gestor o gestora de recursos humans: atracció, desenvolupament i retenció del talent.
 • Consultor o consultora de recursos humans: diagnòstic, proposta i acompanyament a la implementació de polítiques de recursos humans i millores en qualsevol aspecte de comportament organitzatiu.
 • Gestor o gestora de força de treball i col·laboracions externes fora de la relació de treball: gestió de plataformes de treball en diversos ecosistemes digitals i economia de feinetes (gig economy).
 • Agent d'igualtat: elaboració de plans d'igualtat i protocols d'assetjament.
 • Especialista en intermediació laboral en empreses d'intermediació laboral privades (ETT) o públiques com el SOC i el SEPE, i empreses de recol·locació (outplacement).
 • Tècnic o tècnica d'ocupació, foment de l'ocupació des d'administracions públiques, plans de reactivació, reindustrialització, plans de formació permanent en l'Administració local i regional.
 • Tècnic o tècnica de prevenció de riscos professionals.
 • Especialista en la gestió d'empreses i projectes d'economia social i del tercer sector.
 • Tècnic o tècnica superior en l'àmbit laboral, inspecció de treball, tècnic o tècnica de la Seguretat Social, lletrat o lletrada de la Seguretat Social, tècnic o tècnica de gestió d'organismes autònoms, Administració de l'Estat i Generalitat, agents d'ocupació i desenvolupament local.