saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

En el grau d'Enginyeria en Bioprocessos Alimentaris aprendràs a dissenyar i aplicar mètodes eficaços i respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica de diferent naturalesa, des de productes destinats a l'alimentació fins a altres sorgits de la investigació i desenvolupament biotecnològic.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica i obligatòria 213
Optatius 6
Treball fi de grau 12
Pràctiques externes 9
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar el grau són les següents:

 • Tenir certa habilitat per a les ciències (matemàtiques, física, química i biologia) i la tecnologia bàsica, pròpies d'un batxillerat tecnològic o científic.
 • Posseir habilitat per a l'expressió oral i escrita en almenys una de les llengües d'ús a la URV, ja que són el vehicle de comunicació amb la societat que ens envolta.
 • Conèixer a un nivell elemental una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Tenir una certa habilitat per a les relacions socials necessàries per al treball en equip i l'exercici de la professió.
 • Tenir sensibilitat cap a temes socials i ambientals, principalment, i també cap a aspectes ètics relacionats amb la tasca com a estudiant i el que en el futur serà l'exercici de la professió.
 • Tenir interès per les eines modernes d'accés i processament de la informació.
 • Disposar de capacitat de comunicació.

Per què Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris?

 • Per accedir a una professió que et capacitarà per treballar en la indústria alimentària o de base biotecnològica.
 • Per rebre una formació tecnològicament avançada amb la qual seràs capaç de dissenyar i aplicar mètodes eficaços i respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica: des de productes destinats a l'alimentació fins a altres de sorgits de la recerca i desenvolupament biotecnològic.
 • Per donar resposta a les necessitats d'innovació de les indústries usuàries de l'enginyeria de bioprocessos, en general, i la indústria alimentària, en particular.
 • Per aplicar tecnologies adreçades a incrementar el valor afegit dels productes, allargar-ne la vida útil, reduir despeses de producció i transport, gestionar els residus de manera sostenible i desenvolupar alternatives ecoeficients per a la utilització de materials biològics. Alhora, es mantenen els estàndards de qualitat superior exigits per la societat moderna.

Per què a l’URV? Per què a l'ETSEQ?

 • L’ETSEQ és un dels centres universitaris de referència en enginyeria química a tot Europa.
 • És al costat d'un entorn industrial molt actiu en l'àmbit dels aliments i la innovació biotecnològica.
 • És una de les escoles del món que implanten mètodes d'aprenentatge innovadors dins dels seus programes docents (treball en equip, lideratge, habilitats de comunicació...).Et proposem aprendre des d'una una òptica innovadora, que combina a la perfecció aspectes teòrics i pràctics i et situa en un entorn que simula el món laboral.

 • Les persones graduades de l'ETSEQ tenen un alt grau d'ocupabilitat. Font: AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
 • Per nosaltres, TU seràs el protagonista: vols ser un enginyer de Bioprocessos Alimentaris Competitiu o enginyera de Bioprocessos Alimentaris competitiva?

 • Treballem en un entorn professional virtual que et farà adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar-te en el món professional.

 • 
La base de la iniciativa CDIO (www.cdio.org) és portar l'experiència professional a dins del pla d'estudis. A l'ETSEQ realitzaràs un avantprojecte integrat relacionat amb l'enginyeria de bioprocessos a cada curs, ja des de primer.
 • Durant la realització d'aquests avantprojectes desenvoluparàs les teves capacitats de treball en equip, aprenentatge actiu, iniciativa i innovació i lideratge, així com habilitats de comunicació, que són indispensables per a l'exercici professional en aquest àmbit.

Pràctiques externes

 • T'oferim un programa de pràctiques en la indústria que et permetrà adquirir coneixements del món laboral abans que t'hi incorporis definitivament.
 • Les pràctiques externes són obligatòries i corresponen a dos mesos a temps complet a la indústria (300 hores).
 • El centre compta amb més de vint empreses col·laboradores, entre les quals conegudes multinacionals del sector alimentari.

Sortides professionals

La titulació té un elevat grau d'ocupabilitat que et permetrà trobar feina en sectors industrials basats en els bioprocessos; en especial, en el sector alimentari. Els àmbits en què podràs portar a terme les activitats pròpies d'una persona graduada en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris inclouen:

 • Empresa privada
 • Administració pública
 • Exercici lliure de la professió

Les àrees en què podràs treballar són, entre altres:

 • Àrea de processament de productes d'origen biològic, especialment aliments
 • Departaments d'enginyeria
 • Departaments de gestió mediambiental
 • Àrea de control i automatització de processos
 • Àrea de gestió i comercialització de productes d'origen biològic, sobretot aliments
 • Departaments de gestió i control de la qualitat
 • Departaments desenvolupament i innovació

Tot i que el paper que s'espera que exerceixin les persones que hagin estudiat aquest grau és de caràcter eminentment tècnic, també poden dur a terme tasques de gestió en empreses de l'àmbit de bioprocessos, atès el perfil de competències transversals que adquireixen.

Pots consultar l'oferta completa de màsters i postgraus a la web de la URV (www.urv.cat).