saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau Química (2009) / Grau d'Enologia (2009): Taula de Reconeixement

GRAU QUÍMICA GRAU ENOLOGIA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
13204009
13224009

13204010
13224010
Química I

i

Química II
6

6
19214003 Química 12
13204001
13224001
Matemàtiques 9 19214001 Matemàtiques 9
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 19214004 Estadística 6
13204005
13224005
Biologia 6 19214005 Biologia 6
13204002
13224002
Física 9 19214002 Física 9
13214006
13224006
Bioquímica 6 19214008 Bioquímica 6