saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del PFG: Grau d'Història 2018 / Grau d'Història de l'Art i Arqueologia 2018

GRAU DE: HISTÒRIA 2018 GRAU DE: HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA 2018
Assignatures de Formació Bàsica Assignatures de Formació Bàsica
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 12294001 Arqueologia General 6 1r 12304001 Arqueologia General 6
1r 12294002 Art Antic 6 1r 12304002 Art Antic 6
1r 12294003 Món Actual 6 1r 12304003 Món Actual 6
1r 12294004 Prehistòria i Evolució Humana 6 1r 12304004 Prehistòria i Evolució Humana 6
1r 12294005 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6 1r 12304005 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6
1r 12294006 Art Medieval 6 1r 12304006 Art Medieval 6
1r 12294007 Art Modern 6 1r 12304007 Art Modern 6
1r 12294008 Recursos i Gestió Digital 6 1r 12304008 Recursos i Gestió Digital 6
1r 12294009 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6 1r 12304009 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6
1r 12294010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 1r 12304010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6
Total crèdits 1r curs 60 Total crèdits 1r curs 60
Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries
2n 12294106 Art Contemporani 6 2n 12304107 Art Contemporani 6
2n 12294110 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art 6 2n 12304109 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art 6
2n 12294105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6   12304105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6
Total crèdits 2n curs 18 Total crèdits 2n curs 18
4t 12294122 Museologia 6 4t 12304122 Museologia 6
4t 12294121 Didàctica i Socialització de la Història 6 4t 12304121 Didàctica i Socialització de la Història 6
Total crèdits 4t curs 12 Total crèdits 3r curs 12