saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de reconeixement entre el Grau Biotecnologia i el Grau d'Enologia


D’Enologia (origen) a Biotecnologia (destí) 

Grau Enologia (2014) Grau Biotecnologia (2009)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
19224001 Fonaments de Biologia 6 19204005 Biologia 6
19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6 19204006 Biologia Cel·lular 6
19224004 Microbiologia General 6 19204112 Microbiologia 6
19224005 Estadística 6 19204004 Estadística 6
19224006 Matemàtiques 6 19204001 Matemàtiques 9
19224007 Física 6 19204002 Física 9
19224008 Química I 6 19204009 Química I 6
19224009 Química II 6 19204010 Química II 6
19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
19204003

19204000

19204010
Química General
o
Química I
i
Química II
12

6

6
19224010 Bioquímica 6 19204008 Bioquímica 6
19224108 Economia i Marketing Vitivinícola 6 19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6
19224118 Anàlisis Instrumental Enològic 3 19204116 Química Analítica i Instrumental 4
19224204 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3 19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3
19224211 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3 19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
19224226 Aliments Fermentats 6 19204231 Aliments Fermentats 6

De Biotecnologia (origen) a Enologia (destí) 

Grau Biotecnologia Grau Enologia 2014
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
19204005 Biologia 6 19224001 Fonaments de Biologia 6
19204006
19204007
Biologia Cel·lular
Genètica
6
6
19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
19204112 Microbiologia 6 19224004 Microbiologia General 6
19204004 Estadística 6 19224005 Estadística 6
19204001 Matemàtiques 9 19224006 Matemàtiques 6
19204002 Física 9 19224007 Física 6
19204009 Química I 6 19224008 Química I 6
19204010 Química II 6 19224009 Química II 6
19204003

19204000

19204010
Química General
o
Química I
i
Química II
12

6

6
19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
19204008 Bioquímica 6 19224010 Bioquímica 6
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6 19224108 Economia i Marketing Vitivinícola 6
19204118 Enginyeria Bioquímica 6 19224101 Operacions Bàsiques 3
19204116 Química Analítica i Instrumental 4 19224118 Anàlisis Instrumental Enològic 3
19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3 19224204 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3
19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3 19224211 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 19224002 Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia 6
19204231 Aliments Fermentats 6 19224226 Aliments Fermentats 6