saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible: Taula de reconeixements

ASSIGNATURES DEL MÍNOR ASSIGNATURES SUSCEPTIBLES DE RECONEIXEMENT
Codi Denominació ECTS Codi Denominació ECTS Pla
10001 Gènere, Ciència i Canvi Social 6 12224226 Gènere, Ciència i Canvi Social 6 Grau en Publicitat i Relacions Públiques
12234228 Gènere, Ciència i Canvi Social 6 Grau en Comunicació Audiovisual
12244232 Gènere, Ciència i Canvi Social 6 Grau en Periodisme
21224229 Gènere, Ciència i Canvi Social 6 Grau en Gestió de Turisme i Hoteleria
21204249 Gènere, Ciència i Canvi Social 6 Grau en Turisme
22204219 Gènere, Ciència i Canvi Social 4* Grau en Arquitectura
21234219 Gènere, Ciència i Canvi Social 3* Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
20204220 Gènere, Ciència i Canvi Social 3* Grau en Enginyeria Química
20234213 Gènere, Ciència i Canvi Social 3* Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris
20244221 Gènere, Ciència i Canvi Social 3* Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
15204243 Gènere, Ciència i Canvi Social 3* Grau en Relacions Laborals i Ocupació
10002 Eines per Emprendre 6 13204240 Eines per Emprendre 6 Grau en Química
13214224 Eines per Emprendre 6 Grau en Bioquímica i Biologia Molecular
13224240 Eines per Emprendre 6 Grau en Química (anglès)
13904249 Eines per Emprendre 6 Doble grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular
17204261 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
17214244 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria Elèctrica
17234269 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria Informàtica
17244246 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
17254217 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria Biomèdica
17264207 Eines per Emprendre 6 Grau en Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils
19204251 Eines per Emprendre 6 Grau en Biotecnologia
19224232 Eines per Emprendre 6 Grau en Enologia
20204219 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria Química
20224225 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria Mecànica
20234210 Eines per Emprendre 6 Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris
20244218 Eines per Emprendre 6 Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
10003 Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida 6 11204278 Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida 6 Grau en Psicologia
11214220 Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida 6 Grau en Pedagogia
11224230 Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida 6 Grau en Educació Social
18234220
18244220
18254220
Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida 3* Grau en Infermeria
10004 Sostenibilitat i Canvi Climàtic 6 22204220 Sostenibilitat i Canvi Climàtic 6 Grau en Arquitectura
21224230 Sostenibilitat i Canvi Climàtic 4* Grau en Gestió de Turisme i Hoteleria
15214272 Sostenibilitat i Canvi Climàtic 4* Grau en Dret

(*) En aquest cas, l’estudiant haurà de cursar els mòduls corresponents fins cursar els 6 crèdits de l’assignatura.