saltar al contingut principal
Cercar
URV

Activitats Universitàries Reconegudes: Representació Estudiantil

PARTICIPACIÓ I SEGUIMENT DE LES SESSIONS DE LES:                                                                                         ASSOCIACIO EUROPEA D'ESTUDIANTS (EUROPEAN STUDENT'S UNION-ESU)

Període activitat: El que correspongui a l'activitat al que s'hagi determinat que l'estudiant ha d'assistir.
Horari: El de la sessió corresponent
Crèdits a reconèixer: 2
Organitzador: Vicerectorat d'Estudiants i Comunitat Universitària, a través del CAE
Adreça:

CAE

Avinguda Països Catalans 5-7

43007 -Tarragona

Telèfon:  
E-mail:  
Inscripció a l'activitat: Enllaç Web
Avaluació:

Es tindrà en compte:                            ¿¿¿¿

  • Assistència a les sessions de l'òrgan col·legiat (____%).
  • La documentació presentada
Preu: El que correspon al 25% del preu del crèdit per reconeixement (curs 2010-11 ____%)
Contingut:
  • Presentació d'un resum al finalitzar cada sessió (difusió als estudiants??).           ¿¿¿¿¿¿¿
  • Presentació d'una memòria al finalitzar el curs (juny).