saltar al contingut principal
Cercar
URV

Temaris per a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25 anys.

TEMARIS:

Bibliografia: les fonts bibliogràfiques de consulta de les proves comuna i específica han de tenir el nivell de batxillerat.

Fase general:

Fase específica: