saltar al contingut principal
Cercar
URV

Què és la PAU?

  • La PAU té com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.
  • La PAU és l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de batxillerat.
  • La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.
  • La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Els exàmens de PAU tenen lloc durant tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, uns 30.000 estudiants s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d'un màxim de tres matèries corresponents a la fase específica i dediquen 1 hora 30 minuts a cada examen.

A cada estudiant se li facilita el seu codi de barres identificador. El tribunal vigila el procés i fa la correcció dels exàmens codificats. Hi ha un tribunal especial que atén tots els cassos d'estudiants que requereixin condicions especials per a les proves.