saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preinscripció

Informació general

Les persones que volen accedir al 1r curs d'uns estudis universitaris de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, inclosos els centres adscrits i la Universitat de Vic, i que reuneixen els requisits exigits per la legislació vigent, han de fer la preinscripció universitària 2016.

La preinscripció universitària es pot formalitzar per a estudis de grau i títols propis de les universitats esmentades.

Aquesta preinscripció és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o d'altres comunitats autònomes, tot i que l'estudiant només pot matricular-se en un sol centre, excepte aquells que tenen concedida la simultaneïtat d'estudis. Llevat d'aquests supòsits, no es pot fer més d'una preinscripció en la mateixa convocatòria. Si es fan dues o més inscripcions, s'anul·laran automàticament.

La sol·licitud de preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat

Termini de la convocatòria de preinscripció de juny: del 6 de juny al 1 de juliol.
Termini de la convocatòria de preinscripció de setembre: del 20 al 21 de setembre

L'estudiant que entra per primera vegada a l'aplicació informàtica https://accesnet.gencat.cat pot realitzar diferents gestions, entre altres: preinscripció universitària, matrícula per a les proves d'accés a la universitat i matrícula per a les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys, per als més grans de 40 i 45 anys.

L'estudiant que accedeixi al portal per primera vegada, en primer lloc s'haurà de registrar com a usuari. Hi haurà d'introduir el DNI (amb lletra), omplir les seves dades personals, el seu perfil acadèmic, altres dades d'interès i, a continuació, triar el seu codi accesnet (contrasenya), que ha d'estar format, com a mínim, per vuit caràcters i ha de contenir majúscules, minúscules i números. Finalment, cal repetir-lo per poder-lo validar. Caldrà introduir aquest codi accesnet (contrasenya) per fer qualsevol tràmit relacionat amb la preinscripció universitària (modificacions, canvis de preferències, consulta de l'assignació, etc.).

Instruccions per a la formalització de la preinscripció:

1. Entrar a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat.

2. Emplenar l'alta d'usuari del portal: emplenar les dades personals, el perfil acadèmic i altres dades d'interès, i triar el codi accesnet (contrasenya).

3. Emplenar tots els apartats de la preinscripció: dades acadèmiques, dades estadístiques i preferències (centres d'estudi).

No cal omplir les vuit preferències; posar entre les preferències centres d'estudi en què no es té la intenció de matricular-se perjudica d'altres estudiants que sí que voldrien fer-ho. Un cop formalitzada la preinscripció es poden modificar les preferències tants cops com es vulgui fins a l'últim dia indicat en cada convocatòria.

Cal tenir en compte que cada vegada que es fa una modificació s'ha de tornar a gravar la preinscripció, és a dir, la data i l'hora de gravació han de sortir actualitzades.

4. Gravar correctament la preinscripció.

5. Imprimir el comprovant de la preinscripció universitària.
 

Lliurar la documentació:

En determinats casos, l'estudiant haurà de presentar la documentació relativa als estudis que li donen accés a la universitat (targeta de les PAU, certificat oficial del cicle formatiu de grau superior, certificat de notes de tots els cursos dels estudis universitaris, etc.).

- És possible que quan l'estudiant accedeixi a la sol·licitud de preinscripció, les seves dades acadèmiques (estudis realitzats) apareguin ja a la pantalla perquè s'han recuperat automàticament de la base de dades de la Generalitat; si les dades són correctes i l'estudiant no ha afegit a la sol·licitud cap altre estudi que li doni accés a la universitat, no cal que presenti cap documentació. En cas que hi hagi afegit altres dades acadèmiques, haurà de lliurar la documentació que les acredita.
- Si les dades acadèmiques no es recuperen automàticament, l'estudiant haurà de lliurar la documentació dels estudis que li donen accés a la universitat en els terminis establerts al calendari de preinscripció.

La preinscripció només serà vàlida quan l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o les seves seus rebin la documentació adient en el termini establert. En cas contrari la sol·licitud no podrà ser inclosa en el procés d'assignació.

Per a més informació o per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la seu de preinscripció de Tarragona, telèfon 977 559 512.

Informació sobre l'assignació de places

La notificació de l'assignació de plaça de totes les convocatòries es farà a través d'Internet, a l'adreça https://accesnet.gencat.cat, a l'apartat "Resultat de l'assignació de places".