saltar al contingut principal
Cercar
URV

ENTRA A LA UNIVERSITAT PER LA PORTA DELS CFGS

Les correspondències establertes entre els Cicles Formatius de Grau Superior: Processos d'Ennobliment Tèxtil, Processos de Confecció Industrial, Processos Tèxtils de Filatura i Teixiduria de Calada, i els estudis universitaris són les següents:

 • Arts i Disseny
 • Aviació Comercial. Pilot Comercial
 • Criminologia i Política Criminal
 • Direcció Hotelera
 • ET Disseny Industrial (només per a Proc. Conf. Industrial)
 • ET Forestals: Explotacions Forestals (només per a Proc. Tèxtils de Fil. i Teix. de Calada)
 • ET Forestals: Indústries Forestals (només per a Proc. Ennob. Tèxtil i Proc. Tèxtils de Fil. i Teix. de Calada)
 • ET Industrial: Electricitat
 • ET Industrial: Electrònica Industrial
 • ET Industrial: Mecànica
 • ET Industrial: Química Industrial
 • ET Industrial: Tèxtil (convalidació de crèdits només per a Proc. Conf. Industrial)
 • Estudis Immobiliaris i de la Construcció
 • Fotografia i Creació Digital
 • Investigació Privada
 • Mitjans Audiovisuals
 • Prevenció i Seguretat Integral
 • Realització Audiovisual i Multimèdia
 • Tributari i Comptable
 • Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria
 • Disseny Bau
 • Disseny del Producte Eina
 • Disseny Gràfic Eina
 • Disseny d'Interiors Eina
 • Gestió d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries 
 • Química (només per a Proc. Ennob. Tèxtil)