saltar al contingut principal
Cercar
URV

ENTRA A LA UNIVERSITAT PER LA PORTA DELS CFGS

Les correspondències establertes entre els Cicles Formatius de Grau Superior: Instal·lacions Electrotècniques, Sistemes de Regulació i Control Automàtics, Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, i els estudis universitaris són les següents: 

 • Arts i Disseny (només per a Inst. Electrotècniques i Sist. de Telecom. i Inform.)
 • Arquitectura Tècnica
 • Aviació Comercial. Pilot Comercial 
 • Criminologia i Política Criminal
 • Direcció Hotelera
 • Eng. del Disseny Industrial i Desenv. del Producte
 • ET Aeronàutica
 • ET Agrícola: Explotacions Agropecuàries
 • ET Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
 • ET Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries
 • ET Agrícola: Mecanització i Construccions Rurals
 • ET Disseny Industrial
 • ET Forestal: Explotacions Forestals
 • ET Forestal: Indústries Forestals
 • ET Industrial: Electricitat (convalidació de crèdits per a Inst. Electrotècniques)
 • ET Industrial: Electrònica Industrial (convalidació de crèdits per a Inst. Electrotècniques i Sist. de Regul. i Control Aut.)  
 • ET Industrial: Mecànica 
 • ET Industrial: Química Industrial
 • ET Industrial: Tèxtil  
 • ET Informàtica de Gestió
 • ET Informàtica de Sistemes
 • ET Mines: Explotació Minera 
 • ET Naval: Propulsió i Serveis del Vaixell
 • ET Obres Públiques
 • ET Telecomunicació: Sistemes Electrònics 
 • ET Telecomunicació: Sistemes de Telecomunicació (convalidació de crèdits només per a Sist. de Telecom. i Inform.) 
 • ET Telecomunicació: So i Imatge
 • ET Telecomunicació: Telemàtica (convalidació de crèdits només per a Sist. de Telecom. i Inform.)
 • Estudis Immobiliaris i de la Construcció
 • Fotografia i Creació Digital
 • Gestió Aeronàutica (només per a Sist. de Regul. i Control Aut.)  
 • Investigació Privada
 • Màquines Navals
 • Mitjans Audiovisuals
 • Multimèdia
 • Navegació Marítima
 • Òptica i Optometria
 • Prevenció i Seguretat Integral
 • Realització Audiovisual i Multimèdia
 • Tecnologies Multimèdia 
 • Tributari i Comptable  
 • Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria
 • Disseny Bau
 • Disseny del Producte Eina
 • Disseny Gràfic Eina
 • Disseny d'Interiors Eina
 • Enginyeria de Telecomunicacions
 • Física
 • Gestió d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries
 • Matemàtiques