saltar al contingut principal
Cercar
URV

ENTRA A LA UNIVERSITAT PER LA PORTA DELS CFGS

Les correspondències establertes entre els Cicles Formatius de Grau Superior: Indústria Alimentària, Indústries de Procés de Pasta i Paper, Indústries de Procés Químic, i els estudis universitaris són les següents:

 • Arts i Disseny (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper)
 • Aviació Comercial. Pilot Comercial
 • Criminologia i Política Criminal
 • Direcció Hotelera
 • ET Aeronàutica 
 • ET Agrícola: Explotacions Agropecuàries
 • ET Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
 • ET Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (convalidació de crèdits només per a Indústria Alimentària)
 • ET Agrícola: Mecanització i Construccions Rurals
 • ET Forestal: Explotacions Forestals  
 • ET Forestal: Indústries Forestals 
 • ET Industrial: Electricitat
 • ET Industrial: Electrònica Industrial
 • ET Industrial: Mecànica
 • ET Industrial: Química Industrial (convalidació de crèdits només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. de Proc. Químic)
 • ET Industrial: Tèxtil
 • ET Informàtica de Gestió (només per a Indústria Alimentària)
 • ET Informàtica de Sistemes (només per a Indústria Alimentària)
 • ET Mines: Explotació Minera 
 • Estudis Immobiliaris i de la Construcció
 • Fisioteràpia (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. Proc. Químic)
 • Fotografia i Creació Digital
 • Infermeria (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. Proc. Químic)
 • Investigació Privada
 • Logopèdia (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. Proc. Químic)
 • Mitjans Audiovisuals
 • Multimèdia (només per a Indústria Alimentària)
 • Nutrició Humana i Dietètica (només per a Indústria Alimentària)
 • Podologia (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. de Pro. Químic)
 • Prevenció i Seguretat Integral
 • Realització Audiovisual i Multimèdia
 • Teràpia Ocupacional (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. de Proc. Químic)
 • Tributari i Comptable
 • Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria
 • Biotecnologia (només per a Indústria Alimentària) 
 • Disseny Bau
 • Disseny del Producte Eina
 • Disseny Gràfic Eina
 • Disseny d'Interiors Eina
 • Enginyeria Química (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. de Proc. Químic)
 • Farmàcia (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. de Proc. Químic)
 • Gestió d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries 
 • Química (només per a Ind. de Proc. de Pasta i Paper i Ind. de Proc. Químic)
 • Veterinària (només per a Indústria Alimentària)