saltar al contingut principal
Cercar
URV

ENTRA A LA UNIVERSITAT PER LA PORTA DELS CFGS

Les correspondències establertes entre els Cicles Formatius de Grau Superior: Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries, Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, i els estudis universitaris són les següents: 

 • Arts i Disseny (només per a Gest. i Org. de Recur. Naturals i Paisatgístics)
 • Aviació Comercial. Pilot Comercial
 • Ciències Empresarials
 • Criminologia i Política Criminal
 • Direcció Hotelera
 • Eng. del Disseny Industrial  i Desenvol. del Producte 
 • ET Agrícola: Explotacions Agropecuàries (convalidació de crèdits)
 • ET Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria (convalidació de crèdits)
 • ET Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (convalidació de crèdits)
 • ET Agrícola: Mecanització i Construccions Rurals
 • ET Forestal: Explotacions Forestals  
 • ET Forestal: Indústries Forestals 
 • ET Industrial: Electricitat
 • ET Industrial: Electrònica Industrial
 • ET Industrial: Mecànica
 • ET Industrial: Química Industrial
 • ET Industrial: Tèxtil
 • ET Obres Públiques
 • ET Topografia
 • Estudis Immobiliaris i de la Construcció
 • Fotografia i Creació Digital
 • Investigació Privada
 • Mitjans Audiovisuals
 • Prevenció i Seguretat Integral
 • Realització Audiovisual i Multimèdia
 • Tributari i Comptable
 • Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria
 • Biotecnologia
 • Ciències Ambientals (només per a Gest. i Org. de Recur. Naturals i Paisatgístics)
 • Disseny Bau
 • Disseny del Producte Eina
 • Disseny Gràfic Eina
 • Disseny d'Interiors Eina
 • Gestió d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries 
 • Veterinària (només per a Gest. i Org. d'Empreses Agropecuàries)