saltar al contingut principal
Cercar
URV

ENTRA A LA UNIVERSITAT PER LA PORTA DELS CFGS

Les correspondències establertes entre els Cicles Formatius de Grau Superior: Adobs, Anàlisi i Control, i els estudis universitaris són les següents: 

 • Aviació Comercial. Pilot Comercial
 • Criminologia i Política Criminal
 • Direcció Hotelera
 • ET Aeronàutica (només Anàlisi i Control)
 • ET Agrícola: Explotacions Agropecuàries
 • ET Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
 • ET Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries
 • ET Agrícola: Mecanització i Construccions Rurals
 • ET Forestal: Explotacions Forestals (només Anàlisi i Control) 
 • ET Forestal: Indústries Forestals (només Anàlisi i Control)
 • ET Industrial: Electricitat
 • ET Industrial: Electrònica Industrial
 • ET Industrial: Mecànica
 • ET Industrial: Química Industrial
 • ET Industrial: Tèxtil
 • ET Mines: Explotació Minera (només Anàlisi i Control)
 • Estudis Immobiliaris i de la Construcció
 • Fisioteràpia (només Anàlisi i Control)
 • Fotografia i Creació Digital
 • Infermeria (només Anàlisi i Control)
 • Investigació Privada
 • Logopèdia (només Anàlisi i Control) 
 • Mitjans Audiovisuals
 • Multimèdia
 • Podologia (només Anàlisi i Control)
 • Prevenció i Seguretat Integral
 • Realització Audiovisual i Multimèdia
 • Teràpia Ocupacional (només Anàlisi i Control)
 • Tributari i Comptable
 • Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria
 • Biotecnologia (només Anàlisi i Control)
 • Disseny Bau
 • Disseny del Producte Eina
 • Disseny Gràfic Eina
 • Disseny d'Interiors Eina
 • Farmàcia (només Anàlisi i Control)
 • Gestió d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries 
 • Química (només Anàlisi i Control)