saltar al contingut principal
Cercar
URV

Model d'autorització de recollida de documentació

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per a la recollida de la documentació relativa a les proves d'accés a la universitat, haurà de presentar-se personalment l'interessat/ada que s'haurà d’identificar amb el seu DNI.

Si vingués a recollir-lo qualsevol altra persona, haurà d'aportar una autorització expressa signada per l'interessat/ada acompanyada de fotocòpia del seu DNI.

Model d’autorització