Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Màsters universitaris > Ciències de la salut > Salut mental > Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

Màsters universitaris

Màster interuniversitari en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia - 8a edicióLa salut mental depèn de factors ambientals diversos que interaccionen amb factors genètics per determinar la vulnerabilitat individual. Per tant, l’estudi de la salut mental s'ha de tractar de manera multidisciplinària.

L’objectiu del màster és ressaltar l’impacte dels factors genètics i ambientals diversos, des d’aspectes socials fins a l’exposició a tòxics o a drogues, amb finalitats terapèutiques o lúdiques.

El màster va dirigit a fer recerca en totes les àrees esmentades. Es presenten dos itineraris curriculars: Neurotoxicologia i Psicofarmacologia. L'oferta d'itineraris i assignatures permet a l'estudiant conèixer les teories i els models científics més actuals en els diferents camps, així com adquirir experiència en diversos mètodes de recerca.

La formació pretén que l’estudiant adquireixi competències en el camp de la salut mental. Aquest programa interdepartamental (Psicologia, Medicina i Cirurgia, i Ciències Mèdiques Bàsiques) va dirigit a llicenciats que volen continuar els estudis de postgrau investigant sobre salut mental.

La competència en investigació proporcionada pel màster també inclou l'estímul de la introspecció i de l’actitud científica a través de la participació activa de l'estudiant en debats, presentacions i discussió de bibliografia científica. Un altre dels objectius del màster és orientar els estudiants a la realització de la tesi doctoral.

Sortides professionals

Incorporació en unitats de recerca d’institucions públiques i privades, tant en l’àmbit universitari com en l’hospitalari i empresarial. Les sortides de recerca varien en funció de l’itinerari triat per l’estudiant.

Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia
Durada 60 ECTS - 1 any
Orientació  Recerca
Especialitzacions
  • Neurotoxicologia
  • Psicofarmacologia
Modalitat  Virtual/semipresencial
Horari La majoria de les assignatures són virtuals. En el cas de les assignatures semipresencials alumnes i professors pacten quan és més convenient trobar-se.
Mobilitat Aconsellable mobilitat entre les universitats del consorci (Almeria).
Idioma d'impartició Castellà/anglès
Universitats participants
  • Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)
  • Universitat d’Almeria
Places de nou ingrés  40
Centre

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Doctorat vinculat Salut, Psicologia i Psiquiatria
Data d’inici i final de la docència

Des de l'octubre 2014 fins al setembre 2015. El Treball fi de màster te 2 convocatòries al setembre separades per 20 dies.

Coordinació acadèmica Dr. Manuel Santafé Martínez
Correu electrònic coordinació manuel.santafe@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
977 759 358
capsecme(ELIMINAR)@urv.cat
Beques específiques per a aquest màster La Fundación Carolina i la URV ofereixen una beca anual.
 

Garantia de qualitatInformació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili