Pla d'estudis ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 115% +  Mitjana d'edat estudiants 0% 36% 55,3 13% 96% 88% 100% 23 PIRÀMIDE D'EDATS 2017-18