Pla d'estudis ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMÀTICA (2013) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 90% +  Mitjana d'edat estudiants 14% 23% 31,6 20% 66% 49% 91% 32 PIRÀMIDE D'EDATS 2017-18