Pla d'estudis ENG. DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2016) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 47% +  Mitjana d'edat estudiants 24% 59% 39,7 73% 94% 29 PIRÀMIDE D'EDATS 2017-18