GRAU D'ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (2016) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 69% 5,00 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 0 10% 2,0 14% 69% URV- No s'han obtingut dades ACCÉS 2017-18  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 97% 59 13% 97% + Taxa de rendiment a 1er curs 72% 10 + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100) 100