Pla d'estudis ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2016-17  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 85% +  Mitjana d'edat estudiants 0% 20% 43,1 11% 97% 78% 100% 29 PIRÀMIDE D'EDATS 2016-17