DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE BIOTECNOLOGIA (2014) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 190% 10,78 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 33 0% 0,0 20% 90% ACCÉS 2016-17  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2016-17 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 URV- No s'han obtingut dades Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 84 33% 37% + Taxa de rendiment a 1er curs 87% + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100)