Pla d'estudis ENGINYERIA INDUSTRIAL (2013) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2015-16  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2015-16 MATRÍCULA INDICADORS 2015-16 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 96% +  Mitjana d'edat estudiants 14% 5% 45,3 7% 85% 30% 98% 25 PIRÀMIDE D'EDATS 2015-16 34