Pla d'estudis ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2010) Glossari de termes
URV- No s'han obtingut dades Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2015-16  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2015-16 MATRÍCULA INDICADORS 2015-16 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència +  Mitjana d'edat estudiants 0% 0% 30,0 17% 0% 83% 0 No hay datos suficientes para mostrar el subtipo de gráfico necesario para este informe. Pruebe a usar otro subtipo de gráfico. PIRÀMIDE D'EDATS 2015-16