Pla d'estudis DRET AMBIENTAL (2010) Glossari de termes
URV- No s'han obtingut dades Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2015-16  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2015-16 MATRÍCULA INDICADORS 2015-16 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència +  Mitjana d'edat estudiants 0% 50% 20,3 10% 0% 70% 0 PIRÀMIDE D'EDATS 2015-16 0