GRAU D'INFERMERIA (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 148% 8,58 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 9 5% 4,2 9% 4% 93% 91% ACCÉS 2015-16  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2015-16 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2015-16 MATRÍCULA INDICADORS 2015-16 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 95% 58 83% 40% + Taxa de rendiment a 1er curs 92%