GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (2010) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 108% 5,00 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 11 8% 3,8 15% 45% 68% 21% ACCÉS 2015-16  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2015-16 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2015-16 MATRÍCULA INDICADORS 2015-16 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 94% 54 12% 98% + Taxa de rendiment a 1er curs 72% 33