saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA


NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Tractament de la lumbàlgia: escola de columna tradicional o escola de columna de musculatura profunda?
Autor: Eduard Minobes Molina
Director: M. Rosa Nogués Llort i Marta Romeu Ferran
Universitat: Universitat Rovira i Virgili
Any: 2017
País: ESPANYA
Títol: Efecte dels Àcids grassos Omega-3 d'origen marí i els polifenols sobre la Síndrome metabòlica en rates
Autor: Núria Taltavull
Director: Maria Rosa Nogués i Marta Romeu
Universitat: Universitat Rovira i Virgili
Any: 2015
País: ESPANYA
Publicacions en Revista / Papers 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Changes in liver proteins of rats fed standard and high-fat and sucrose diets induced by fish omega-3 PUFAs and their combination with grape polyphenols according to quantitative proteomics
Autors: Lucía Méndez;Sergio Ciordia;María Soledad Fernández;Silvia Juárez; Antonio Ramos;Manuel Pazos;José M. Gallardo;Josep Lluís Torres;M. Rosa Nogués; Isabel Medina
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Journal of Nutritional Biochemistry (ISI)
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Títol: A lipidomic study on the regulation of inflammation and oxidative stress targeted by marine ω-3 PUFA and polyphenols in high-fat high-sucrose diets
Autors: Dasilva, G.;Pazos, M.;García-Egido, E.;Gallardo, J.M.;Ramos-Romero, S.;Torres, J.L.;Romeu, M.;Nogués, M.-R.;Medina, I.
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Journal of Nutritional Biochemistry (ISI)
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Títol: Consumption of seafood and its estimated heavy metals are associated with lipid profile and oxidative lipid damage on healthy adults from a Spanish Mediterranean area: A cross-sectional study
Autors: Aranda, N.; Valls, R.M.; Romeu, M.; Sánchez-Martos, V.; Albaladejo, R.; Fernández-Castillejo, S.; Nogués, R.; Catalán, U.; Pedret, A.; Espinel, A.; Delgado, M.A.; Arija, V.; Sola, R.; Giralt, M.
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Environmental Research (ISI)
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Títol: Effects of the combination of ω-3 PUFAs and proanthocyanidins on the gut microbiota of healthy rats
Autors: Sara Ramos-Romero; Mercè Hereu; Eunice Molinar-Toribio; María Pilar Almajano; Lucía Méndez; Isabel Medina; Núria Taltavull; Marta Romeu; Maria Rosa Nogués; Josep Lluís Torres.
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Food Research International (ISI)
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Títol: Lipidomics to analyze the influence of diets with different EPA:DHA ratios in the progression of Metabolic Syndrome using SHROB rats as a model
Autors: Gabriel Dasilva;Manuel Pazos;Eduardo García-Egido;Jara Pérez-Jiménez;Josep Lluis Torres;Montserrat Giralt;María-Rosa Nogués;Isabel Medina
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Food Chemistry (ISI)
País: PAÏSOS BAIXOS
Títol: Protective effects of fish oil on pre-diabetes: a lipidomic analysis of liver ceramides in rats
Autors: Núria Taltavull, Rosa Ras, Sílvia Mariné, Marta Romeu, Montserrat Giralt, Lucía Méndez, Isabel Medina, Sara Ramos-Romero, Josep L. Torres and M. Rosa Nogués
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Food & Function (ISI)
País: ANGLATERRA
Títol: A high-fat high-sucrose diet affects the long-term metabolic fate of grape proanthocyanidins in rats
Autors: Molinar-Toribio, E. Fuguet, S. Ramos-Romero, N. Taltavull, L. Méndez, MR. Nogués, I. Medina, J.L. Torres, J. Pérez-Jiménez
Any: 2016 Clau: Article
Revista: European Journal of Nutrition (ISI)
País: ALEMANYA
Títol: Evaluation of the effectiveness of three physiotherapeutic treatments for subacromial impingement syndrome: a randomised clinical trial
Autors: Merino LP, Del Carmen Casajuana Briansó M, Alarcón GB, Martínez JF, López AE, Pàmies RG, Batista MG, Ferran MR, Llort MR.
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Physiotherapy (ISI)
País: ANGLATERRA
Títol: A paper in health sciences: The Student Mentor
Autors: Romeu, M; Taltavull, N; Moragas, CM; Valls, RM; Ribé, M; Tarro, L; Farré, J; Albina, ML; Casajuana, MC; Arija, V; Solà, R; Nogués, MR; Giralt, M.
Any: 2015 Clau: Article
Revista: Procedia. Social and Behavioral Sciences
País:
Títol: D-fagomine attenuates metabolic alterations induced by a high-energy-dense diet in rats
Autors: Molinar-Toribio, E; Pérez-Jimenez, J; Romero, S; Gòmez, L; Talavul, N; Nogués, MR; Adeva, A; Jáuregui, O; Joglar, J; Clapés, P; Torres, JL.
Any: 2015 Clau: Article
Revista: Food & Function (ISI)
País: ANGLATERRA
Títol: Oxidative stress in immunocompetent patients with severe community-acquired pneumonia. A pilot study [Estrés oxidativo en pacientes inmunocompetentes con neumonía comunitaria grave. Un estudio piloto]
Autors: Trefler, S.; Rodríguez, A., Martín-Loeches, I., Sanchez, V., Marín, J., Llauradó, M., Romeu, M., Díaz, E., Nogués, R., Giralt, M.
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Medicina Intensiva (ISI)
País: ESPANYA
Títol: Eicosapentaenoic acid/docosahexaenoic acid 1:1 ratio improves histological alterations in obese rats with metabolic syndrome.
Autors: Taltavull, N.; Muñoz-Cortés, M.; Lluís, L.; Jové, M.; Fortuño, À.; Molinar-Toribio, E.; Torres, J.L.; Pazos, M.; Medina, I.; Nogués, M.R.
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Lipids In Health And Disease (ISI)
País: ANGLATERRA
Títol: Targets of protein carbonylation in spontaneously hypertensive obese Koletsky rats and healthy Wistar counterparts: A potential role on metabolic disorders
Autors: Méndez, L.; Pazos, M.; Giralt, M.; Nogués, M.R.; Pérez-Jiménez, J.; Torres, J.L.; Gallardo, J.M.; Medina, I.
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Journal Of Proteomics (ISI)
País: PAÏSOS BAIXOS
Títol: Protein carbonylation associated to high-fat, high-sucrose diet and its metabolic effects
Autors: Méndez, L.; Pazos, M.; Molinar-Toribio, E.; Sánchez-Martos, V.; Gallardo, J.M.; Rosa Nogués, M.c; Torres, J.L.; Medina, I.
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Journal of Nutritional Biochemistry (ISI)
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Llibres / Books 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capítols de Llibre / Book chapters 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Farmacología osteomuscular.
Autors: Giralt M
Any: 2017 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: Formas farmacéuticas y vías de administración de los medicamentos.
Autors: Nogués MR
Any: 2017 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: Farmacología del dolor
Autors: Duran M, Mestres C, Nogués MR
Any: 2017 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: Farmacología del sistema sanguíneo
Autors: Giralt M, Nogués MR
Any: 2017 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: Farmacodinamia
Autors: Nogués MR
Any: 2017 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Altres Documents / Other documents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Patents Sol.licitades / Patents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Congressos / Conferences 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Autor/a: Minobes E, Nogués MR, Romeu M, Casajuana MC, Giralt M. Título: Congreso:
Títol: Tratamiento de la lumbalgia: ¿Escuela de columna tradicional o Escuela de columna de musculatura profunda?
Congrés/acte: VII Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte. Zaragoza, 24-25 noviembre.
Lloc de celebració: N/D
Any: 2017
Autor/a: Pellicer C, Nogués MR.
Títol: Valoració de la rehabilitació en la Síndrome Subacromial: correlació entre escales.
Congrés/acte: I Congreso Multidisciplinar de Ciencias de la salud
Lloc de celebració: Reus
Any: 2014
Autor/a: Méndez L, Pazos M, García-Egido E, Dasilva G, Gallardo JM, Torres JL, Pérez-Jiménez J, Nogués MR, Taltavull N, Medina I.
Títol: Correct design of Omega 3 enriched functional food: optimizes amounts of DHA and EPA for improving metabolic health.
Congrés/acte: WEFTA. Seafood Science for a changing demand
Lloc de celebració: Bilbao
Any: 2014
Autor/a: Marta Romeu Ferran; Nuria Taltavull Anglada;Carlota Moragas Fernandez; Rosa Maria Valls Zamora;Mireia Ribe Garriga; Lucia Tarro Sanchez; Jordi Farre Coma Maria Luisa Albina Chicote; MªCarme Casajuana Briansó;Victoria Arija Val;Rosa Sola Alberich; Montserrat Giralt Batista; Maria Rosa Nogués Llort
Títol: Comunicació en ciències de la salut: alumne mentor
Congrés/acte: VIII Congrés Internacional de Docència I Innovació.
Lloc de celebració: Tarragona
Any: 2014
Autor/a: Laura Pérez Merino; MªCarme Casajuana Briansó; Jenny Faba Martinez; Montserrat Giralt Batista; Gloria Bernal Alarcón; Maria Rosa Nogués Llort; Marta Romeu Ferran; Roser Gonzalez Pamies; Ana Ester Astilleros Lopez
Títol: L'aprenentatge - Servei en el Grau de Fisioteràpia
Congrés/acte: VIII Congrés Internacional de Docència I Innovació.
Lloc de celebració: Tarragona
Any: 2014