saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - BLAY BOQUÉ, JORDI


BLAY BOQUÉ, JORDI

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publicacions en Revista / Papers 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Immigration to rural Catalan. Rurality contexts and migration of foreign women to small towns [Inmigrar a la Cataluña rural. Contextos de ruralidad y migraciones de mujeres extranjeras hacia pequeños municipios]
Autors: Soronellas, M.; Bodoque, Y.; Blay, J.; Roquer, S.; Torrens, R.
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural
País:
Llibres / Books 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: La vida al riu Francolí. Els humans i els ecosistemes aquàtics.
Autors: Ortiz, J. (ed.); Blay, J.; Sierra, J.; Roig, N.; Merseburger, G.; Pérez-Paricio, A.; Buqueras, X.; Schumacher, M.
Any: 2014 Clau: Llibre
País: ESPANYA
Capítols de Llibre / Book chapters 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Varias entradas
Autors: Jordi Blay; Santiago Roquer
Any: 2015 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Altres Documents / Other documents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Patents Sol.licitades / Patents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Congressos / Conferences 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Autor/a: Blay, J. i Soronellas, M.
Títol: Foreign immigrant women in rural areas of Catalonia
Congrés/acte: Workshop "Immigration, Diversity and Integration"
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2014