saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - MÉNDEZ ORTEGA, CARLES


MÉNDEZ ORTEGA, CARLES

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publicacions en Revista / Papers 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Do Software and Videogames firms share same location characteristics across cities? Evidence from Barcelona, Lyon and Hamburg
Autors: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Document de Treball del Departament d' Economia- Creip
País:
Títol: Location of the Software & Videogames Industry: an insight into the case of Barcelona using microgeographic data
Autors: Carles Méndez-Ortega ; Josep-Maria Arauzo-Carod
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Document de Treball del Departament d' Economia- Creip
País:
Títol: Aglomeración de Sectores Intensivos en Conocimiento: Una aproximación intraurbana
Autors: Arauzo-Carod, Josep-Maria; Coll-Martínez, Eva; Méndez-Ortega, Carles
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Papeles de Economía Española
País: ESPANYA
Llibres / Books 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capítols de Llibre / Book chapters 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Altres Documents / Other documents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Patents Sol.licitades / Patents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Congressos / Conferences 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Do Software & Videogames firms share same location characteristics across cities? Evidence from Barcelona, Lyon and Hamburg
Congrés/acte: 4th Geography of Innovation Conference
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2018
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Do Software & Videogames firms share same location characteristics across cities? Evidence from Barcelona, Lyon and Hamburg
Congrés/acte: 4th Geography of Innovation Conference
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2018
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Location of the Software & Videogames Industry: an insight into the case of Barcelona using Microgeographic data.
Congrés/acte: 1st Catalan Economic Society Conference
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2017
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Do Software and Videogames firms share location patterns across cities? Evidence from Barcelona, Lyon and Hamburg
Congrés/acte: 30th ERSA Summer School
Lloc de celebració: Mytilene
Any: 2017
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Location of the Software & Videogames Industry: an insight into the case of Barcelona using microgeographic data
Congrés/acte: 57th ERSA Congress "Social Progress for Resilient Regions"
Lloc de celebració: Groningen
Any: 2017
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Do Software and Videogames firms share location patterns across cities? Evidence from Barcelona, Lyon and Hamburg.
Congrés/acte: 6th Central European Regional Science Conference
Lloc de celebració: Banska Bystrica
Any: 2017
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Micropolitan Location of the Software and Videogames Industry: an insight into the case of Barcelona using microgeographic data
Congrés/acte: 6th Central European Regional Science Conference
Lloc de celebració: Banska Bystrica
Any: 2017
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Do Software & Videogames share same location characteristics across cities? Evidence from Barcelona, Lyon and Hamburg
Congrés/acte: XLIII International Conference in Regional Science (Reuniones de Estudios Regionales)
Lloc de celebració: Sevilla
Any: 2017
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Micropolitan Location of the Videogames Industry: A Preliminary Insight on the Case of Barcelona
Congrés/acte: INFER 18th Annual Conference
Lloc de celebració: Reus
Any: 2016
Autor/a: Carles Méndez-Ortega; Josep-Maria Arauzo-Carod
Títol: Micropolitan Location of the Software and Videogames Industry: An Insight on the Case of Barcelona
Congrés/acte: XLII International Conference in Regional Science (Reuniones de Estudios Regionales)
Lloc de celebració: Santiago de Compostela
Any: 2016