saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - SOROLLA VIDAL, IGNACIO


SOROLLA VIDAL, IGNACIO

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publicacions en Revista / Papers 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: «El efecto red, Ramón y Cajal y las lenguas»
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2018 Clau: Article
Revista: HERMES
País:
Títol: Demolingüística, Internet i dades massives
Autors: Sorolla, Natxo; Nobajas, Àlex; Morales i Gras, Jordi
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Llengua, Societat i Comunicació : Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona
País: ESPANYA
Títol: La recerca demolingüística: estat de la qüestió i futur
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Llengua, Societat i Comunicació : Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona
País: ESPANYA
Títol: Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups sociolingüístics a la Franja
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Revista de Llengua i Dret
País: ESPANYA
Llibres / Books 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: Llengua i societat a la Franja. Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics (2004-2014). [Language and society in la Franja. Analysis of the Language Use Survey (2004-2014).]
Autors: Sorolla, N. (coord.), Gimeno Monterde, C., Giralt Latorre, J., Montañés Grado, M., Moret Oliver, M. T., Reyes Garreta, A., Sistac, R., Solé i Camardons, J., Torrijos, A.
Any: 2019 Clau: Llibre
País: ESPANYA
Títol: L'aragonés y lo catalán en l'actualidat. Analisi d'o Censo de Población y Viviendas de 2011. [Present day Aragonese and Catalan. Analysis of the Population and Housing Census of 2011].
Autors: Reyes, A., Gimeno, C., Montañés, M., Sorolla, N., Esgluga, P., Martínez, J. P., Seminari Aragonès de Sociolingüística
Any: 2017 Clau: Llibre
País: ESPANYA
Títol: II Jornadas Aragonesas de Sociología. Grupo de trabajo "Lenguas e identidades" (Asociación Aragonesa de Sociología). [II Aragonese Sociology Workshop. Working group "Languages and identities" (Aragonese Sociology Association).]
Autors: Gimeno, Chabier; Sorolla, Natxo (coord.)
Any: 2014 Clau: Llibre
País: ESPANYA
Capítols de Llibre / Book chapters 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: La llengua a casa i la transmissió lingüística intergeneracional. [Home language and intergenerational language transmission]
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2019 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: Lingüística. Balanç per activitats
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2018 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «Els grups segons els usos lingüístics i l'evolució de l'ús del català entre 2003 i 2013».
Autors: Sorolla, Natxo; Vila i Moreno, F. Xavier
Any: 2018 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: "Neofablants, a muda lingüistica en o contexto rural de baixa vitalidat de l'aragonés. Artieda en a comarca d'a Chacetania, estudio de caso". [New speakers, linguistic 'muda' in a rural context in which Aragonese has low vitality. Case study of Artieda, in the region of Chacetania]
Autors: Reyes, Anchel; Sorolla, Natxo
Any: 2018 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «La realitat i l'evolució de les Illes a partir dels grups d'orígens i usos lingüístics». [The reality and evolution of the Balearic Islands according to groups of country of origin and language uses]
Autors: Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo
Any: 2017 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: Capítol 6. Llengua i origen geogràfic
Autors: Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2016 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «Context demogràfic i econòmic. L'evolució de la comunitat lingüística.» [Demographic and economic context. The evolution of the linguistic community]
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2016 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «Els coneixements i els usos del català: una anàlisi sintètica» [Catalan abilities and uses: a synthetic analysis]
Autors: Vila i Moreno, F. Xavier; Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2015 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «Context demogràfic i econòmic. L'evolució de la comunitat lingüística.» [Demographic and economic context. The evolution of the linguistic community]
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2015 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «Franja 2014: de la diglosia en las encuestas a la sustitución lingüística en las redes» [Franja 2014: from diglossia in surveys to language shift in networks]
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2014 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Títol: «Context demogràfic i econòmic. L'evolució de la comunitat lingüística.» [Demographic and economic context. The evolution of the linguistic community]
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2014 Clau: Capítol de llibre
País: ESPANYA
Altres Documents / Other documents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: «Lingüística. Balanç per activitats» [Linguistics. Balance according to activities]
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2018 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «El efecto red, Ramón y Cajal y las lenguas». [The network effect, Ramón y Cajal and languages].
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2018 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «El efecto red, Ramón y Cajal y las lenguas». [The network effect, Ramón y Cajal and languages].
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2018 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «Lingüística. Balanç per activitats» [Linguistics. Balance according to activities]
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2017 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «Measuring sociolinguistic groups: The most significant transformations in Catalonia and the Balearic Islands» / «Mesurar els grups sociolingüístics. Catalunya i les Balears: les transformacions més rellevants»
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2017 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: La sociologia del llenguatge. (Materials docents de la Universitat Oberta de Catalunya) / [The Sociology of Language. Creation of teaching materials for a module of the Sociolinguistics subject for the Catalan Language and Literature undergraduate degree programme at the Open University of Catalonia]
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2016 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «Lingüística. Balanç per activitats» [Linguistics. Balance according to activities]
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2016 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «Lingüística. Balanç per activitats» [Linguistics. Balance according to activities]
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2015 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «Derechos lingüísticos bajo mínimos». [Language rights at their lowest ebb]
Autors: Sorolla, Natxo; Gimeno, Chabier; Bercero, Rosa; Lapresta, Ceci; Eito, Antonio; Espluga, Josep; Reyes, Ánchel; Moret, Maite; Giralt, Javier
Any: 2015 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: Sorolla Vidal, Natxo (2014) «Lingüística. Balanç per activitats» [Linguistics. Balance according to activities]
Autors: Sorolla Vidal, Natxo
Any: 2014 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: «Los datos sociolingüísticos en el Matarranya» [Sociolinguistic data in Matarranya] (Tribuna Abierta). Alcanyís: La Comarca (7/11/2014).
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2014 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Títol: II Jornades «La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana». [II Workshop «Sociolinguistic research on the Catalan language».
Autors: Sorolla, Natxo
Any: 2014 Clau: Document científic-tècnic
País: ESPANYA
Patents Sol.licitades / Patents 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Congressos / Conferences 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Autor/a: Natxo Sorolla
Títol: The social network effect in language choice. Majority and minority communities
Congrés/acte: Sunbelt Conference
Lloc de celebració: Utrecht
Any: 2018
Autor/a: Anchel Reyes i Natxo Sorolla
Títol: 'Neofablants, a muda lingüistica en o contexto rural de baixa vitalidat de l'aragonés. Artieda en a comarca d'a Chacetania, estudio de caso' [New speakers, linguistic muda in a rural context with low Aragonese vitality. Artieda in the región of Chacetania, case study.]
Congrés/acte: XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Universidade de Vigo. 13-15/6/2018
Lloc de celebració: Vigo
Any: 2018
Autor/a: Natxo Sorolla
Títol: «L'ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003/13» [The use of Catalan in different Catalan language áreas. Evolution during the decade 2003/13]
Congrés/acte: IV Jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana' (Xarxa CRUSCAT-IEC) (14-15/6/2018)
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2018
Autor/a: Natxo Sorolla
Títol: «L'estudi de la transmissió familiar de la llengua al Cens i l'Enquesta d'Usos Lingüístics a la Franja 2014» [Studying family language transmisión with the Census and the Language Survey in la Franja 2014]
Congrés/acte: IV Jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana' (Xarxa CRUSCAT-IEC) (14-15/6/2018)
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2018
Autor/a: Natxo Sorolla
Títol: «L'efecte xarxa en les llengües minoritzades» [The network effect on minoritized languages]
Congrés/acte: IV Jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana' (Xarxa CRUSCAT-IEC) (14-15/6/2018)
Lloc de celebració: Barcelona
Any: 2018
Autor/a: Reyes, A., Gimeno, C., Montañés, M., Sorolla, N., Esgluga, P., Martínez, J. P., Seminari Aragonès de Sociolingüística
Títol: L'aragonés y lo catalán en l'actualidat. Analisi d'o Censo de Población y Viviendas de 2011. Universidad de Zaragoza. .
Congrés/acte: N/D
Lloc de celebració: Zaragoza
Any: 2017
Autor/a: Sorolla, Natxo
Títol: «Detecting language shift before familiar interruption of Catalan in la Franja. Social networks and language choice models».
Congrés/acte: First International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages. Barcelona, 19/04/2017.
Lloc de celebració: N/D
Any: 2017
Autor/a: Sorolla, Natxo
Títol: «Les xarxes socials, els límits etnolingüístics i la tria lingüística. Blockmodeling i anàlisi ERGM» [Social networks, ethnolinguistic borders and language choice. Blockmodelling and ergm analysis.]
Congrés/acte: Congrés Català de Sociologia. Tarragona, 21/4/2017 [Catalan Sociology Congress]
Lloc de celebració: Tarragona
Any: 2017
Autor/a: Sorolla, Natxo, Vila, F. Xavier
Títol: «Sintetitzant la complexitat sociolingüística. Índex, grups sociolingüístics i rols» [Synthesising sociolinguistic complexity. Index, sociolinguistics groups and roles]
Congrés/acte: Congrés Català de Sociologia. Tarragona, 21/4/2017 [Catalan Sociology Congress]
Lloc de celebració: Tarragona
Any: 2017
Autor/a: A. Reyes, N. Sorolla (URV), J. P. Martínez (UZ), M. Montañés (UZ), Ch. Gimeno (UZ), J. Espluga (UAB)
Títol: «Vitalitat i substitució del català a la franja, i l'aragonès. Causes i mecanismes» [Catalan vitality and shift in la Frank's and Aragon. Causes and mechanisms]
Congrés/acte: Congrés Català de Sociologia. Tarragona, 21/4/2017 [Catalan Sociology Congress]
Lloc de celebració: Tarragona
Any: 2017
Autor/a: Sorolla Vidal, Natxo
Títol: Redes y roles sociolingüísticos. Estudio de los límites etnolingüísticos mediante blockmodeling y ERGM [Networks and sociolnguistic roles. A study of ethnolinguistic limits using blockmodeling and ERGM].
Congrés/acte: XII Congreso Español de Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología. 30/6/2016 - 2/7/2016
Lloc de celebració: de 2016.Gijón
Any: 2016
Autor/a: Sorolla Vidal, Natxo
Títol: El estudio de la sustitución lingüística mediante sus 2 causas y sus 4 mecanismos. El caso del catalán en Aragón [The study of language shift through its 2 causes and 4 mechanisms. The case of Catalan in Aragon.]
Congrés/acte: XII Congreso Español de Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología. 30/6/2016 - 2/7/2016
Lloc de celebració: Gijón
Any: 2016
Autor/a: Montañés Grado, Miguel; Gimeno Monterde, Chabier; Sorolla Vidal, Natxo
Títol: ¿Se puede estudiar la transmisión lingüística familiar mediante el Censo de 2011? ¿Pervive la lengua aragonesa? ¿Hay más hablantes de catalán en Zaragoza que en Fraga? [Is it possible to study family lanaguage transmission with the 2011 census? Does the Aragonese language survive? Are there more speakers of Catalan in Zaragoza than in Fraga?]
Congrés/acte: XII Congreso Español de Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología. 30/6/2016 - 2/7/2016
Lloc de celebració: Gijón
Any: 2016
Autor/a: Sorolla Vidal, Natxo
Títol: Social networks advances in blockmodeling and ERGM analysis: when Catalan speakers of Aragon choice Spanish us intra-group Language
Congrés/acte: Sociolinguistics Symposium 21, Universidad de Murcia, 15-18/6/2016
Lloc de celebració: Murcia
Any: 2016
Autor/a: Natxo Sorolla
Títol: Social networks and language choice: a blockmodeling analysis
Congrés/acte: European Social Networks Conference
Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2014