saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI


MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Red Española de Dolor Infantil
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: PSI2016-82004-REDT
Convocatòria: Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excelència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Accions de Dinamitzacio 'Xarxes d'Excelència'.
Data d'Inici: 01/07/2017 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE NEUROFEEDBACK PORTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES CON DOLOR CRÓNICO
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: PSI2015-70966-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: EDUC@DOL: DESARROLLO Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UNA APLICACIÓN PARA ABORDAR EL DOLOR CRÓNICO EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Investigador Principal: CASTARLENAS SOLÉ, ELENA TERESA
Codi Oficial: PSI2014-60180-JIN
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal
Data d'Inici: 01/09/2015 Data de Finalització: 31/08/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: ALGOS. Recerca en dolor
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: 2017SGR 1321
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: ALGOS. Recerca en Dolor
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: 2014 SGR 963
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Títol: RECERCA SOBRE EL DOLOR INFANTIL 3ª ANUALITAT
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: T17219S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 16/10/2017 Data de Finalització: 15/10/2018
Títol: Donació al projecte 'Dolor crònic infantil'
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: VARIS1502-FC008937
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte altres. Tarragona
Data d'Inici: 18/04/2017 Data de Finalització: 17/04/2018
Títol: Donació al projecte 'Dolor crònic infantil'
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: VARIS1502-FC008938
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte altres. Tarragona
Data d'Inici: 30/11/2017 Data de Finalització: 29/11/2018
Títol: RECERCA SOBRE EL DOLOR INFANTIL 2ª ANUALITAT
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: T16182S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 16/09/2016 Data de Finalització: 15/09/2017
Títol: Donació al projecte 'Dolor crònic infantil'
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: FC006964
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte altres. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2015
Títol: Donació al projecte 'Dolor crònic infantil'
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: FC006961
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte altres. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2015
Títol: Donació al projecte 'Dolor crònic infantil'
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: FC006965
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte altres. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2013 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: Tratamiento Cognitivo-Conductual para el dolor y la fatiga en jóvenes con Fibromialgia administrado mediante telefonía móvil inteligente. Evaluación preeliminar de la eficacia en Fibroline
Investigador Principal: MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Codi Oficial: FC006356
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca.
Programa: Contracte altres. Catalunya
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2013 2014 2015 2016 2017 2018