saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL


VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL

Unió Europea / European Union 
Títol: Multi-disciplinary innovation for social change
Investigador Principal: VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
Codi Oficial: CA18235
Convocatòria: COST 2018 2nd Collection - oc-2018-2
Data d'Inici: 03/10/2019 Data de Finalització: 02/10/2023
Estat / Spanish 
Títol: Metodología para el análisis de tecnologías de almacenamiento de energía térmica hacia una economía circular
Investigador Principal: BOER null, DIETER-THOMAS
Codi Oficial: RTI2018-093849-B-C33
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Identificación de barreras y oportunidades sostenibles en los materiales y aplicaciones del almacenamiento de energía térmica
Investigador Principal: BOER null, DIETER-THOMAS
Codi Oficial: ENE2015-64117-C5-3-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Catalunya / Catalonia 
Títol: Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE
Investigador Principal: JIMÉNEZ ESTELLER, LAUREANO
Codi Oficial: 2017 SGR 01409
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: CREVER-Grup de recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada
Investigador Principal: CORONAS SALCEDO, ALBERTO
Codi Oficial: 2014 SGR 1667
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: ESTUDI COMPLEMENTARI PER TAL DE DETERMINAR LES SUPERFICIES DE LA CENTRAL DEL CICLE COMBINAT TARRAGONA D'EON
Investigador Principal: VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
Codi Oficial: T14225S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 07/10/2014 Data de Finalització: 07/11/2014