saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA


PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA

Unió Europea / European Union 
Títol: PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: CA18235
Convocatòria: COST 2018 2nd Collection - oc-2018-2
Data d'Inici: 29/10/2019 Data de Finalització: 28/10/2023
Estat / Spanish 
Títol: Análisis de procesos de mezcla, reacción química y transporte de calor/materia en sistemas fluidos mono y multifase complejos mediante modelización, simulación y experimentos
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: DPI2016-75791-C2-1-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 30/12/2016 Data de Finalització: 29/12/2019
Títol: Modelización, computación y medida de procesos de transporte en macrosistemas con reacción química volumétrica y en microsistemas con reacción química superficial y partículas
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: CTQ2013-46799-C2-1-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Catalunya / Catalonia 
Títol: PLA DE CREIXEMENT TERCER ANY CADFLUID (ECOMMFIT)
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: TECDTP18-1-0016
Convocatòria: Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO
Data d'Inici: 02/05/2018 Data de Finalització: 01/05/2019
Títol: Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència - ECOMMFIT
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: 2017 SGR 01234
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Experimentació, Computació i Modelitzacio en Mecànica de Fluids i Turbulència (ECOMMFIT)
Investigador Principal: CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
Codi Oficial: 2014 SGR 1475
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: COMPUTATIONAL MODELLING SYSTEM OF PROCESSES WITH GAS DISSOLUTION IN LIQUID
Investigador Principal: VERNET PEÑA, ANTONIO
Codi Oficial: T18217S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 01/09/2018 Data de Finalització: 30/04/2019
Títol: MODELIZACION Y SIMULACION NUMERICA DEL FLUJOEN LINEAS DE FLASH
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: TQC16005S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 05/02/2016 Data de Finalització: 03/10/2016
Títol: MODELIZACION Y SIMULACION NUMERICA DEL FLUJOREACTIVO EN REACTORES LDPE AUTOCLAVE DE REPSOLPOLIMEROS
Investigador Principal: PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Codi Oficial: TQC14001S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte altres. Internacional
Data d'Inici: 15/01/2014 Data de Finalització: 30/06/2014
Títol: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL GRAFITO EN LA TENDENCIA A LA SOBREPRESION EN LA ATMOSFERA INTERIOR DEL CAJON DE VANDELLOS I
Investigador Principal: MEDINA CABELLO, FRANCISCO
Codi Oficial: T14033S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Espanya
Data d'Inici: 01/03/2014 Data de Finalització: 30/11/2014
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: SIMULACIO PER CFD D'UN FLUX DE GAS AMB GOTES EN UNA LINIA DE PROCES
Investigador Principal: GRAU VIDAL, FRANCESC XAVIER
Codi Oficial: T15147S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 15/05/2015 Data de Finalització: 14/09/2015