saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO


AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO

Unió Europea / European Union 
Títol: Integrated approach for the development across Europe for user oriented climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk reduction, energy, health, water and tourism
Investigador Principal: AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Codi Oficial: 690462-INDECIS
Convocatòria: ERA4CS JOINT CALL: ERA4CS Joint Call on Researching and Advancing Climate Services Development. Topic B: - Institutional integration between 30 predetermined Research Performing Organisations (RPOs)
Data d'Inici: 15/09/2017 Data de Finalització: 14/09/2020
Estat / Spanish 
Títol: EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EN LAS SERIES CLIMÁTICAS DE LAS TRANSICIONES ENTRE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
Investigador Principal: AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Codi Oficial: CGL2015-70192-REDT
Convocatòria: Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excelència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Accions de Dinamitzacio 'Xarxes d'Excelència'.
Data d'Inici: 01/12/2015 Data de Finalització: 30/11/2017
Títol: Verificación múltiple de programas automáticos de homogeneización de series mensuales de temperatura y precipitación
Investigador Principal: BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Codi Oficial: CGL2014-52901-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: Centre en Canvi Climàtic (C3)
Investigador Principal: BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Codi Oficial: 2017 SGR 01295
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Centre for Climate Change (C3)
Investigador Principal: BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Codi Oficial: 2014 SGR 643
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: DIAGNOSI DE LA VULNERABILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE AL CANVI CLIMATIC
Investigador Principal: SALADIÉ BORRAZ, ÒSCAR
Codi Oficial: T17092S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 05/05/2017 Data de Finalització: 04/08/2017
Títol: EXTERNAL EVALUATION OF THE PROJECT CLIMANDES. PHASE I. E-81031720.
Investigador Principal: BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Codi Oficial: T15047S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte altres. Internacional
Data d'Inici: 24/02/2015 Data de Finalització: 30/06/2015
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: CLIMANDES II: EVALUATION
Investigador Principal: AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Codi Oficial: T18176S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte altres. Internacional
Data d'Inici: 06/08/2018 Data de Finalització: 30/11/2018