saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - VILANOVA SALAS, JAVIER


VILANOVA SALAS, JAVIER

Unió Europea / European Union 
Títol: Smart Sensing for Rapid Response to Chemical Threats on Soft Targets
Investigador Principal: LLOBET VALERO, EDUARD
Codi Oficial: 823895
Convocatòria: H2020-MSCA-RISE-2018: Marie Skłodowska-Curie Actions. Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Topic: MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2022
Estat / Spanish 
Títol: Sensado de gases distribuido y autónomo empleando nanomateriales de baja dimension
Investigador Principal: LLOBET VALERO, EDUARD
Codi Oficial: RTI2018-101580-B-I00
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Smart sensing for rapid response to chemical threats on soft targets
Investigador Principal: LLOBET VALERO, EDUARD
Codi Oficial: EUIN2017-86437
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal d`I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Accions de Dinamització Europa Investigació 2017
Data d'Inici: 01/06/2017 Data de Finalització: 31/05/2019
Títol: NANOTECHNOLOGY ENABLED WIRELESS GAS SENSING NETWORKS
Investigador Principal: LLOBET VALERO, EDUARD
Codi Oficial: TEC2015-71663-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Nuevos materiales y Micro/Nanotecnologia
Investigador Principal: MARSAL GARVÍ, LUIS FRANCISCO
Codi Oficial: EUIN2013-51202
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Accions de dinamització Europa Investigació.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Catalunya / Catalonia 
Títol: MINOS (Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis)
Investigador Principal: LLOBET VALERO, EDUARD
Codi Oficial: 2017 SGR 00418
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis (MINOS)
Investigador Principal: CORREIG BLANCHAR, FRANCESC XAVIER
Codi Oficial: 2014 SGR 1267
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019