saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - FERRANDO PIERA, FRANCESC


FERRANDO PIERA, FRANCESC

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodología click
Advanced thermosetting materials obtained by click methodology - MATCLICK
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: MAT2017-82849-C2-1-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dual
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: MAT2014-53706-C3-1-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: 2017 SGR 00077
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Polímers termoestables epoxídics
Investigador Principal: RAMIS JUAN, XAVIER
Codi Oficial: 2014 SGR 67
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: ERCROS - DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE NUEVAS RESINAS
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TEQC1802S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 14/03/2018 Data de Finalització: 28/03/2019
Títol: ESTUDI DE LA DEGRADACIO DE DOS CIGONYALS DE BOMBA D'AIGUA
Investigador Principal: FERRANDO PIERA, FRANCESC
Codi Oficial: T17028S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 10/02/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE NUEVAS RESINAS
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC17001S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 17/01/2017 Data de Finalització: 16/01/2018
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: ANALISI DE LA FRACTURA EN UN TIRANT
Investigador Principal: FERRANDO PIERA, FRANCESC
Codi Oficial: T16036S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 11/01/2016 Data de Finalització: 17/01/2016
Títol: ESTUDI DE LES CAUSES DE DETERIORAMENT D’ UNA LLUMINARIA
Investigador Principal: FERRANDO PIERA, FRANCESC
Codi Oficial: T16129S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Espanya
Data d'Inici: 18/04/2016 Data de Finalització: 25/04/2016
Títol: ANALISI DE L'ESTAT DE DEFORMACIONS EN CANONADES REFORÇADES AMB MATERIAL COMPOST SOTMESES A PRESSIO INTERIOR MITJANÇANT GALGUES EXTENSOMETRIQUES
Investigador Principal: DE LA FLOR LOPEZ, SILVIA
Codi Oficial: TQC14010S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 20/02/2014 Data de Finalització: 31/03/2014