saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS


DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS

Unió Europea / European Union 
Títol: Exploring the Neurological Exposome
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: 766251
Convocatòria: H2020-MSCA-ITN-2017. Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN). Topic: MSCA-ITN-2017: Innovative Training Networks
Data d'Inici: 01/10/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 773400
Convocatòria: H2020-BG-2016-2017: BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF OPPORTUNITIES. Topic: BG-08-2017: Innovative sustainable solutions for improving the safety and dietary properties of seafood
Data d'Inici: 01/11/2017 Data de Finalització: 31/10/2020
Títol: Synergising International Research Studies into the Environmental Fate and Behaviour of Toxic Organic Chemicals in the Waste Stream
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: 734522
Convocatòria: H2020-MSCA-RISE-2016: Marie Skłodowska-Curie Actions. Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Topic: MSCA-RISE-2016: Research and Innovation Staff Exchange
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 633172
Convocatòria: H2020-SFS-2014-2. Sustainable Food Security. Topic: SFS-12-2014: Assessing the health risks of combined human exposure to multiple food-related toxic substances
Data d'Inici: 15/05/2015 Data de Finalització: 14/05/2019
Estat / Spanish 
Títol: Fuentes, exposición y riesgos para la salud de los retardantes de llama clásicos y emergentes en ambientes interiores de España. Enfoque integrado de riesgo para la salud
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: RTI2018-095466-B-I00
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Interrelación del Microbioma Intestinal, Dieta y Salud. EARLYFOOD
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: PCIN-2017-012
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Accions de Programació Conjunta Internacional.
Data d'Inici: 30/12/2017 Data de Finalització: 29/12/2020
Títol: Evaluación de la exposición y los efectos sobre la salud de las partículas finas y ultrafinas ambientales en áreas de gran actividad industrial
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: CTM2015-65303-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Catalunya / Catalonia 
Títol: Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 2017 SGR 00245
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 2014 SGR 90
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: EXPOSICIO DE LA POBLACIO CATALANA A DIOXINES I PCBS PEL CONSUM D’ALIMENTS D’ORIGEN ANIMAL. RISCOS PER A LA SALUT DELS CONSUMIDORS
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T18183S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 03/09/2018 Data de Finalització: 03/12/2018
Títol: EVOLUCLO EN EL TEMPS DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A LES RODALIES DE LA PLANTA DE VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA (2017-2019)
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17063S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 14/02/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: EVALUACION TEMPORAL DE LOS NIVELES DE HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EMITIDOS EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMATICOS DE SESEÑA: EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17141S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Espanya
Data d'Inici: 08/02/2017 Data de Finalització: 07/07/2017
Títol: EVALUACION TEMPORAL DE LOS NIVELES DE HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EMITIDOS EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMATICOS DE SESEÑA: EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION (MUESTRAS DE AIRE)
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17140S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Espanya
Data d'Inici: 08/02/2017 Data de Finalització: 07/07/2017
Títol: AVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT HUMANA PER EXPOSICIO A METALLS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A L'AREA D'INFLUENCIA DE LA INCINERADORA DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA. PRORROGA 2018
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17274S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 31/12/2017 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: SEGUIMIENTO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y DE LOS POTENCIALES RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION EN LAS PROXIMIDADES DE LA PLANTA CEMENTERA DE CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. EN ALCANAR
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17095S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Espanya
Data d'Inici: 03/03/2017 Data de Finalització: 02/12/2017
Títol: EVOLUCIO EN EL TEMPS DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A LES RODALIES DE LA PLANTA DE VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T16148S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/04/2016 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: EVOLUCIO EN EL TEMPS DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A LES RODALIES DE LA PLANTA DE VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T15141S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 08/05/2015 Data de Finalització: 31/12/2015
Títol: AVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT HUMANA PER EXPOSICIO A METALLS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A L'AREA D'INFLUENCIA DE LA INCINERADORA DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA. PERIODE 2015-2018
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T15026S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 21/01/2015 Data de Finalització: 20/01/2018
Títol: MONITORITZACIO DE DIOXINES I FURANS EN MOSTRES D’AIRE I SOLS RECOLLIDES A LES RODALIES DE LA PLANTA INTEGRAL DE VALORITZACIO DE RESIDUS DE SANT ADRIA DE BESOS, I AVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T15105S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 26/03/2015 Data de Finalització: 25/09/2015
Títol: ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL ENTORNO DE LA MONOBOYA DE REPSOL PETROLEO DEL PUERTO DE TARRAGONA
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: TQC14033S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 04/07/2014 Data de Finalització: 30/09/2014
Títol: ANALISI DELS NIVELLS D'HIDROCARBURS AROMATICS POLICICLICS, DIBENZO-P-DIOXINES I DIBENZOFURANS POLICLORATS I METALLS PESANTS EN MOSTRES DE SOLS, VEGETACIO I AIRE (2014-2016)
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: T14230S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 11/07/2014 Data de Finalització: 10/07/2017
Títol: RECOLLIDA DE MOSTRES DE VEGETACIO PER A LA REALITZACIO DE DIVERSES TASQUES
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T14105S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 05/05/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: DETERMINACIO I QUANTIFICACIO DELS PARAMETRES ANALITICS D'INTERES A PARTIR DE LES MOSTRES D'AIGUA SUBMINISTRADES PER L'EMPRESA 2016
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: TQC17025S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: DETERMINACIO I QUANTIFICACIO DELS PARAMETRES ANALITICS D'INTERES A PARTIR DE LES MOSTRES D'AIGUA SUBMINISTRADES PER L'EMPRESA 2016
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: TQC16018S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: DETERMINACIO I QUANTIFICACIO DELS PARAMETRES ANALITICS D'INTERES A PARTIR DE LES MOSTRES D'AIGUA SUBMINISTRADES PER L'EMPRESA 2015
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: TQC15019S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2015
Títol: ACTUACIONS 2014 TECNATOX
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: T14285S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Col.laboracions de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: DETERMINACIO ANALITICA DE LES CONCENTRACIONS D'ARSENIC, BERIL•LI, CADMI, CROM, MERCURI, MANGANES, NIQUEL, PLOM, ESTANY, TAL•LI I VANADI EN 30 MOSTRES DE VEGETACIO
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T14106S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 05/05/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: ANALISI DE METALLS EN MOSTRES DE TONYINA
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T14067S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 10/02/2014 Data de Finalització: 10/05/2014
Títol: DETERMINACIO I QUANTIFICACIO DELS PARAMETRES ANALITICS D'INTERES A PARTIR DE LES MOSTRES D'AIGUA SUBMINISTRADES PER LA EMPRESA 2014
Investigador Principal: SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Codi Oficial: TQC14015S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014