saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - CALULL BLANCH, MARTA


CALULL BLANCH, MARTA

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Innovación en diseños y materiales para el tratamiento de muestras ambientales y biológicas
Innovation in designs and materials for the treatment of environmental and biological samples - INDIMA
Investigador Principal: MARCÉ RECASENS, ROSA MARIA
Codi Oficial: CTQ2017-88548-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Estrategias para la mejora del tratamiento de la muestra para la determinación de contaminantes en muestras biológicas y medioambientales
Investigador Principal: MARCÉ RECASENS, ROSA MARIA
Codi Oficial: CTQ2014-52617-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: Cromatografia. Aplicacions mediambientals
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: 2017 SGR 01220
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Cromatografia. Aplicacions mediambientals
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: 2014 SGR 934
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: DETERMINACIO DE COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS EN L’ATMOSFERA DEL CAMP DE TARRAGONA
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: TQC16022S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 04/05/2016 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: DETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2014
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: T14010S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: ASSAIGS: PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D. 140/2003
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: T14069S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 11/02/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: ASSAIGS: PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: T14004S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: ASSAIGS: PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: T14082S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/04/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: ENSAYOS: PARAMETROS RADIOACTIVIDAD
Investigador Principal: BORRULL BALLARÍN, FRANCESC
Codi Oficial: T14107S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Espanya
Data d'Inici: 22/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014