saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA


COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Cambios Neuroconductuales y metabólicos en ratones transgénicos APOE expuestos postnatalmente a clorpirifos. Posible implicación de la microbiota y la neuroinflamación
Investigador Principal: COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Codi Oficial: PSI2014-55785-C2-2-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: Recerca en Neurocomportament i Salut (NEUROLAB)
Investigador Principal: COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Codi Oficial: 2014 SGR 1348
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2012 2013 2014 2015 2016 2017