saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - BERTRAN ILARI, JOSEP


BERTRAN ILARI, JOSEP

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: El paisaje como valor colectivo. Análisis de su significado, usos y percepción social
The landscape as a common value. Analysis of its significance, uses and social perception - CHORA
Investigador Principal: PEREZ ALBERT, MARIA YOLANDA
Codi Oficial: CSO2017-82411-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Catalunya / Catalonia 
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: SARDÀ FERRAN, JORDI
Codi Oficial: 2017 SGR 00492
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Títol: ASSESSORAMENT I COL·LABORACIO DEL PROJECTE BASIC I D’EXECUCIO DE LA REFORMA DE L’EDIFICI DE L’ANTIC HOSPITAL COMARCAL PER A US D’OFICINES DELS SERVEIS MUNICIPALS
Investigador Principal: BERTRAN ILARI, JOSEP
Codi Oficial: T16019S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 11/01/2016 Data de Finalització: 10/03/2017
Títol: PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE DE VISITES D'AGULLADOLÇ
Investigador Principal: BERTRAN ILARI, JOSEP
Codi Oficial: T16132S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 21/03/2016 Data de Finalització: 21/10/2016
Títol: PROJECTE D'EXECUCIO (PARCIAL) I DIRECCIO D'OBRA (PARCIAL) DE CONDICIONAMENT DE L'HOTEL SOL I VI A LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT
Investigador Principal: BERTRAN ILARI, JOSEP
Codi Oficial: T14110S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 15/04/2014 Data de Finalització: 15/04/2015