saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP


CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Creixement i caracterització de capes epitaxials monocristal·lines de materials làser mitjançant creixement epitaxial en fase líquida per aplicacions de fotònica integrada
  • Creixement i caracterització de cristalls d'òptica no lineal a partir de mètodes en solució a alta temperatura
  • Creixement y caracterització de semiconductors de gap ample nanoporosos mitjançant tècniques de deposició química en fase vapor pel desenvolupament de LEDs amb propietats d'emissió de llum millorades
  • Modificació superficial i caracterització de cristalls làser i d'òptica no lineal per aplicacions en fotònica mitjançant tècniques de creixement epitaxial, atac químic i ablació làser
  • Síntesi i caracterització de nanopartícules de materials luminescents per aplicacions energètiques (cèl·lules solars) i termometria luminescent