saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN


GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Aplicació de microscopia confocal a la determinació de cinètiques d'embrutiment en membranes orgàniques de microfiltració.
  • Aplicació tècniques de membrana per la concentració de solucions alimentàries.
  • Emulsificació per membranes
  • Encapsulació de composots bioactius combinant emulsificació per membranes i assecat per atomització
  • Estudi de l'embrutiment de membranes de micro, ultra i nanofiltració. Caracterització de l'embrutiment mitjançant microscopia òptica confocal i microscopia electrònica.