saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - VIDAL MARSAL, FRANCISCO


VIDAL MARSAL, FRANCISCO

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • Coinfecció VHC-VIH. Estudis epidemiològics de la prevalença de coinfección VHC-VIH. Estudis clínics, genètics i mol¿leculars de l¿eficàcia i seguretat del tractament de la coinfecció pel VHC en pacients infectats pel VIH. Estudi de quasiespècies virals.
  • Estudis epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH. Infecccio pel VIH en la població d¿edat avançada. Infecció pel VIH en diferents poblacions. Nivell d¿estudis i VIH. Infeccions oportunistes i no oportunistes i VIH. Limfomes i VIH. Aspectes econòmics del tractament antiretroviral.
  • Farmacogenètica i toxicogenètica del tractament antiretroviral.Avaluació de l¿eficàcia i seguretat de fàrmacs antiretrovirals. Estudi dels determinants genètics de la persona que modulen la resposta virològica i immunològica al tractament antiretroviral. Mecanismes de toxicitat.
  • Immunogenètica i immunopatogènia de la infecció pel VIH. Estudi de les citoquines, quimiocines i els correceptors cel.lulars del VIH. Identificació dels mecanismes de l¿hospedador que regulen la vulnerabilitat a la infecció pel VIH i, en les persones infectades, la progressió de la malaltía.
  • Innovació en tractament antiretroviral. Noves estratègies de tractament antiretroviral. Resistències al tractament antiretroviral. Optimització i simplificació del tractament antiretroviral. Nous fàrmacs.
  • Malaltíes infeccioses. Estudi de les bacterièmies, bacterièmies per catèter venós, infeccions per nocardia, endocarditis infecciosa, espondilodiscitis, infecció nosocomial.